Игли за плетне

Игли за плетне

Прави игли за плетене на чорапи, Обръчи, Шишове, 

 

Подреди по